Yasaklanmadıkça Her Şey Serbesttir” Değil,
“İzin Verilmedikçe Her Şey Yasaktır.”

SİZİN İÇİN NELER YAPABİLİRİZ ?

         Eğitim

 •    Kişisel Veriye Temas Eden Yönetici ve    

         Çalışanlarınıza Farkındalık Eğitimlerinin 

         Verilmesi

 •   Şirketinizin Üst Düzey Yöneticilerine Geniş 

         Kapsamlı KVKK Eğitimi Verilmesi

 •   Eğitimlerin Belgelendirilmesi

         Dökümantasyon

 •    Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

         Hazırlanması

 •    Aydınlatma Metinlerinin, Açık Rıza Metinlerinin

         ve İhtiyaç Duyulan Diğer Formların

         Hazırlanması

 •   Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması     

        Politikası Hazırlanması

         Denetim

 •    Periyodik Toplantılarınıza Katılım Sağlayarak

         Hukuki ve Teknik Açıdan Durum         

 •    Değerlendirmesi Yapılması, İmha Edilecek     

         Verilerin Tespiti

 

         Danışmanlık

 •   Şirketin KVKK Mevzuatı ve Uygulamalarındaki   

         Değişiklikler Hakkında Bilgilendirilmesi ve

        Gerekli Güncellemelerin Belirlenerek Aksiyon     

        Oluşturulması

 •   Günlük İşleyiş ve Operasyonlarınızla İlgili 

         Sorularınızın Cevaplandırılması, Gerekli

         Düzenlemelerin Yapılması ve Hukuki Görüş     

         Bildirilmesi

 •    Kişisel Veri Envanteri Hazırlanması ve Güncel     Tutulması

 •    VERBİS Kaydınızın Yapılması ve Güncel     

          Tutulması

          Analiz

 •    Şirketinizin Mevcut Doküman ve Sözleşme

         Formatlarının İncelenmesi ile Gerekli KVKK

         Maddelerinin Eklenmesi

 •    Müşteri, Tedarikçi ve Diğer Üçüncü Kişi

         Sözleşmelerinin KVKK Maddelerinin

         Düzenlenmesi

         Teknik

 •    GAP Analizi Yapılarak Şirketinizin Teknik

          Anlamda Risk Durumun Belirlenmesi

 •    Penetrasyon-Sızma Testi

 •    Veri Sorumluluğu Görev ve Tanımlarının

          Oluşturulması

 

Çalışma Esaslarımız

Veriyikoru.com olarak, konusunda uzman ekibimiz ve

çözüm ortaklarımız ile danışanlarımıza analitik, çözüm odaklı ve güven verici hizmet sunmaktayız.

KVKK Uyum Danışmanlığı Kapsamında

Hukuki ve Teknik Danışmanlık

Kişisel Veri Analizi ve Veri Güvenliği

Denetim ve Tam Uyumluluk Sürecinde Destek Vermekteyiz.

KVKK Düzenlemeleri için Kurulun Yayınladığı Güncel Bilgiler

Bilişim Süreçleri

Fiziksel Güvenlik

Risk Yönetimi

Değişiklik Yönetimi

Veri Sorumlusu Eğitimi

İç kontrol ve denetim süreçlerinin uyumlandırılması

Kişisel Veri Yönetimi sürecinin oluşturulması

Kurumsal farkındalığın sağlanması

 

Adres

MANY Dijital Hiz. Danış. Tic. A.Ş.

 

Bağdat Cad. No: 464 Suadiye

Kadıköy/İstanbul

Telefon

0216 362 10 12


0542 379 73 00

Mail

 • Beyaz Instagram Simge
 • Twitter
 • LinkedIn
VeriyiKoru Logo_Çalışma Yüzeyi 1.png