top of page

Gizlilik Politikamız ve Aydınlatma Metni

Veriyikoru.com için kişisel verilerinizin gizliliği hakkınız vazgeçilmez bir unsurdur. Bu hakkınızın gereği olarak veriyikoru.com, hukuken zorunlu olmadığı hiç bir kişisel verinizi işlememekte ve saklamamaktadır. İletişime geçtiğinizde bize verdiğiniz kişisel veri varsa bu kişisel veriler sadece sizinle iletişim kurmak amacıyla sınırlı süre ile saklanmaktadır.

Çerezler

Veriyikoru.com’da kullanılan çerezler oturumunuz sona erdiğinde silinir. Yani bir sonraki ziyaretinizle önceki ziyaretleriniz arasındaki bağ kurulamaz.

Site Trafiği

Her ne kadar biz size ait hiç bir kişisel veriyi saklamak istemesek de kanunen saklamak zorunda olduğumuz bazı kişisel verileriniz var. Kısaca internet kanunu diyebileceğimiz 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” isimli kanuna göre veriyikoru.com hem içerik sağlayıcı hem de yer sağlayıcıdır. Bu kanun içerik ve yer sağlayıcılara bazı yükümlülükler getirmiştir. Yer sağlayıcı için getirilen yükümlülüklerden biri de site trafik bilgilerinin saklanmasıdır. Kanuna göre bu bilgiler en az bir yıl saklanmak zorundadır. Trafik bilgileri; siteye eriştiğiniz zaman, kullandığınız ip adresiniz, eriştiğiniz sayfa bilgileridir. Bu bilgiler ile tek başına sizin kimliğiniz tespit edilememektedir. Ancak eğer Türkiye’den bağlanıyorsanız ve IP adresinizi sadece siz kullanıyorsanız erişim sağlayıcınızın tuttuğu size tahsis edilen IP adresi bilgisi ile bizim tarafımızdan tutulan trafik bilgisindeki IP adresinin eşleştirilmesi ile kimliğiniz tespit edilebilir. Bu sebepten dolayı yer sağlayıcıların tutmak zorunda olduğu trafik bilgileri kişisel veriniz olup Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine tabidir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Yükümlülüğü

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince aydınlatma yükümlülüğü altında olduğumuz konular:

Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği;

Veriyikoru.com Kişisel verilerin korunması konusunda çalışmalar yapmak amacıyla işletilen bir web sitesidir. Bir tüzel kişiliği yoktur. Hukuki açıdan veri sorumlusu MANY DİJİTAL HİZMETLER DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’dir. Veriyikoru.com’a ulaşmak için Bize Ulaşın sayfasını kullanabilirsiniz. Kanun kapsamındaki haklarınızı kullanabilmek için E-posta yöntemi ile erişmek için biz@many.com.tr adresine, yazılı talepleriniz için Bağdat Cad. No:464 Suadiye Kadıköy/İstanbul adresine başvurabilirsiniz.

Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği;

Bu siteyi ziyaret etmeniz sebebiyle oluşan IP adresiniz, ziyaret ettiğiniz sayfa ve zaman gibi bilgiler site bünyesinde toplanmakta ve istatistiksel veriler elde etmek amacıyla işlenmektedir.

İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılacağı;

Kişisel verileriniz kanunen vermek zorunda olabileceğimiz adli ve idari merciler hariç hiç bir kişi ya da kuruma aktarılmamaktadır. Link verilmesi yöntemiyle dahi (Google Adwords gibi) kişisel verilerinizin başkalarının eline geçilmesine izin verilmemektedir. 5651 kapsamındaki kişisel verileriniz Türkiye sınırları içinde hizmet veren Turhost firması tarafından veri işleyen sıfatıyla bizim adımıza işlenmektedir.

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi;

Kişisel verileriniz sadece sitemizi ziyaret ettiğiniz anda toplanmakta ve bu işlem Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (ç) bendinde öngörülen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” çerçevesinde 5651 sayılı kanun kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Kişisel verileriniz ile ilgili haklarınız;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı kişileri bilme Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme İşlenmesini gerektiren sebepleri ortadan kalkan kalkan kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme Yapılmasını istediğiniz işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme Kişisel verilerinizin bilgisayar sistemleri ile analiz yapılarak aleyhinize çıkarılabilecek sonuçlara itiraz etme Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğramış olduğunuz zararlarının tazmin edilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Veriyikoru.com’un var olma sebebi sizin kişisel verilerinizin gizliliğini korumaktır. Veriyikoru.com, kişisel verilerinizin korunması için sadece mevzuatın öngördükleri yetinmez ve her yönüyle kişisel verilerinizin gizliliği hakkınızın korunmasını amaçlar. Kişisel verilerinizin gizliliği ile ilgili endişelerinizi dilediğiniz zaman bize iletebilirsiniz.

bottom of page