top of page

Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir?

Güncelleme tarihi: 27 Eki 2020

Özel nitelikli kişisel veriler öğrenilmesi halinde veri sahibi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyetine neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Bu nedenle diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı şekilde korunmaları gerekmektedir.

Özel nitelikli kişisel veriler kişisel veriler veri sahibinin açık rızası ile yada kanunda sayılan sınırlı hallerde işlenebilir.

Kanunda özel nitelikli kişisel veri olarak adlandırılan kişisel veriler nelerdir?


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayma yoluyla belirlenmiştir ve kıyas yoluyla genişletilmesi mümkün değildir. Bunlar;

 • kişilerin ırkı,

 • etnik kökeni,

 • siyasi düşüncesi,

 • felsefi inancı,

 • dini,

 • mezhebi ve diğer inançları,

 • kılık ve kıyafeti,

 • dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,

 • sağlığı,

 • cinsel hayatı,

 • ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri,

 • biyometrik ve genetik verileridir.


Özel nitelikli kişisel verilerin açık rıza olmaksızın işlenebileceği durumlar


Kanun özel nitelikli kişisel veriler arasında da bir ayrım yapmıştır. Buna göre sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin işlenmesi ile bunlar dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin, açık rıza olmaksınız işlenebileceği haller farklı düzenlenmiştir.


Kanuna göre, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin açık rızası dışında aşağıdaki hallerde mümkündür:

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, ancak kanunlarda ön görülen hallerde,

 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel, ancak kamu sağlığının korunması koruyu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişisel veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından

işlenebilir.


Açık rıza nedir?

Açık rıza, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve veri sahibinin özgür irade açıklamasıdır.


74 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page