top of page

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olan ve onu tanımlanabilir kılan her türlü bilgiyi ifade eder. Kişisel verilere örnek verecek olursak,

· Adı ve Soyadı,

· TC Kimlik Numarası,

· Doğum Tarihi,

· Sağlık Bilgisi,

· Dini,

· Siyasi görüş vb. kişiye özel olan ve tanımlayan her türlü bilgi.


Kişisel veriden söz edebilmek için;

  • Gerçek kişiye ilişkin olmalı

Tüzel kişilere ilişkin veriler kişisel veri olarak tanımlanmamaktadır. Dolayısıyla, bir şirketin ticaret unvanı, vergi kimlik numarası, adresi ve MERSİS numarası gibi tüzel kişiliğe ilişkin bilgiler (bir gerçek kişiyle ilişkilendirilebilecekleri durumlar haricinde) kişisel veri sayılmamaktadır.

  • Gerçek kişiyi belirli veya belirlenebilir kılmalı

Kişisel veri, T.C. kimlik numarasında olduğu üzere ilgili kişinin doğrudan kimliğini gösterebileceği gibi, o kişinin kimliğini doğrudan göstermemekle birlikte örneğin telefon numarasında olduğu üzere herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişiye ulaşılmasını sağlayan tüm bilgileri de içerir.

  • Gerçek kişiyi tanımlayan her türlü bilgi

Bir gerçek kişinin sadece kimliğini ortaya koyan, adı, soyadı, TC kimlik numarası, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bilgiler olabileceği gibi; telefon numarası, pasaport numarası, sosyal güvenlik numarası, e-posta adresi, motorlu taşıt plakası, özgeçmiş, CV, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, hobiler, aile bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm verilerde kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Kişisel verilerin kapsamının genişletilmesi mümkündür. Burada önemli olan bilginin herhangi bir gerçek kişi ile ilişkilendirilebiliyor olması ya da o gerçek kişiyi tanımlayabilmesidir.

*Bir kişiyi belirlemeyen veya belirlemeyecek olan verilere anonim veri denir.KİŞİSEL VERİLER NEDEN KORUNMALI?


Teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte “kişisel verileri koruma” kavramı ve konusu kişiler, kurumlar ve şirketler için kritik bir hal almaya başladı. “Verilerin korunması” kişilerin hak ve özgürlüklerin korunması açısından önemli olduğu kadar kurumlar ve şirketlerin güvenliği ve diğer yasal haklarının korunması açısından da önemli hale geldi. Günümüz teknoloji çağında kişisel verilerin toplanması ve toplanan verilere kolay yollarla ulaşılması kaçınılmazdır. Bu veriler yetkisiz kişilerin eline ulaşıp, kişinin ifşasına yol açabilir ve veriler kötüye kullanılabilir.KVKK Nedir?


KVKK Kişisel Verilerin Korunma Kanunu anlamına gelmektedir. Kanunun amacı her türlü kişisel bilginin korunmasıdır. Verinin kullanımının engellenmesi veya yasaklanması değil, önemli olan doğru kişiler tarafından kullanılıyor olması ve veri sahibi kişiden izin alınmasıdır.

64 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page