top of page

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Şartları

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen elde edilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.


Kişisel veriler ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak belli şartlar gerçekleşirse işlenmesi mümkün olur. 


Hangi şartlar gerçekleşirse kişinin açık rızası olmadan kişisel verileri işlenebilir?


Açık rıza gerekmeyen haller :

 • Kanunlarda açıkça öngörülme

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası

 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi

 • Veri sorumlusunun meşru menfaati

 • Bir Hakkın tesisi, kullanılması, korunması

 • Aleniyet kazandırılması

 • Rıza almak için fiili imkansızlık

Kişisel veriler işlenirken uyulması gereken kurallar nelerdir?

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

 • İşlendikleri amaç için yeterli olan süre kadar muhafaza edilme

36 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page