top of page

Kimler VERBİS’e Kayıt Yaptırmak Zorunda Değildir?

VERBİS’e kayıt yükümlülüğünden muaf tutulan gerçek ve tüzel kişiler şunlardır;

 • Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,

 • Avukatlar,

 • Arabulucular,

 • Noterler,

 • Siyasi partiler,

 • Gümrük müşavirler,

 • Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler,

 • Belirli koşullar altında dernek, vakıf ve sendikalar,

 • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25.000.000 TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar.

Unutulmaması gerekir ki bu gerçek ve tüzel kişiler kanun kapsamında diğer yükümlülüklerini yerine getirmek zorundalar.


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Şirketlerin Yükümlülükleri;

 • Kişisel veri işleme envanteri hazırlama ve güncel tutma

 • İlgili kişileri aydınlatma ve aydınlatma metinlerinde gerekli güncellemeleri yapma

 • Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin idari ve teknik tedbirleri alma

 • Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlama

 • Kişisel verileri yasal süreler kadar saklama ve periyodik olarak imha etme

 • Şirketinize yöneltilen başvuruları yanıtlama

 • Açık rıza alma ve açık rıza metinlerinde gerekli güncellemeleri yapma


Yükümlülüklere uymama halinde karşılaşabileceğiniz idari para cezaları ise;

 • Aydınlatma yükümlülüğüne aykırılık: 9.013 TL – 180.264 TL

 • Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüğe aykırılık: 27.040 TL – 1.802.641 TL

 • Kurul tarafından verilen kararları yerine getirme yükümlülüğüne aykırılık: 45.066 TL – 1.802.641 TL


Şirketiniz için KVKK uyum süreci ve sonrasında biz neler yapabiliriz;

 • Şirketinizin Üst Düzey Yöneticilerine Geniş Kapsamlı KVKK Eğitimi Verilmesi

 • Kişisel Veriye Temas Eden Yönetici ve Çalışanlarınıza Farkındalık Eğitimlerinin Verilmesi

 • Eğitimlerin Belgelendirilmesi

 • Kişisel Veri Envanteri Hazırlanması ve Güncel Tutulması

 • Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası Hazırlanması

 • Aydınlatma Metinlerinin, Açık Rıza Metinlerinin ve İhtiyaç Duyulan Diğer Formların Hazırlanması

 • Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası Hazırlanması

 • Gerekli Düzenlemelerin Yapılması ve Hukuki Görüş Bildirilmesi

 • GAP Analizi Yapılarak Şirketinizin Teknik Anlamda Risk Durumun Belirlenmesi

 • Penetrasyon-Sızma Testleri

 • Veri Sorumluluğu Görev ve Tanımlarının Oluşturulması

 • Şirketinizin Mevcut Doküman ve Sözleşme Formatlarının İncelenmesi ile Gerekli KVKK Maddelerinin Eklenmesi

 • Müşteri, Tedarikçi ve Diğer Üçüncü Kişi Sözleşmelerinin KVKK Maddelerinin Düzenlenmesi

 • Periyodik Toplantılarınıza Katılım Sağlayarak Hukuki ve Teknik Açıdan Durum Değerlendirmesi Yapılması

 • İmha Edilecek Verilerin Tespiti

 • Şirketin KVKK Mevzuatı ve Uygulamalarındaki Değişiklikler Hakkında Bilgilendirilmesi ve Gerekli Güncellemelerin Belirlenerek Aksiyon Oluşturulması

 • Günlük İşleyiş ve Operasyonlarınızla İlgili Sorularınızın Cevaplandırılması

Deneyimli hukukçu ve teknik kadromuz ile KVKK kapsamında tüm bu yükümlülüklerinizi yerine getirebilmeniz için sizlere yardımcı olmaktan ve şirketinizin KVKK uyum sürecine katkıda bulunmaktan mutluluk duyarız.

43 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page