top of page

VERBİS Kayıt Süresi Doldu! Kayıt Yaptırmayan Şirketler Ne Yapmalı?

Güncelleme tarihi: 5 Kas 2020

Şirketinizin VERBİS kaydı yaptırması zorunluysa ve yaptırmadıysanız, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından şirketinize bir uyarı yapılacaktır. Söz konusu uyarıda şirketinize verilecek süre içerisinde şirketinizin VERBİS kayıt yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 1.800.000 TL’ye kadar idari para cezası ile karşılaşabilirsiniz. Ancak VERBİS’e kayıt işlemleri halen devam etmektedir. Kurul tarafından yapılacak bildirimi beklememeniz, bir cezaya maruz kalmadan önce hazırlıklarınızı tamamlamanız ve KVKK kapsamında tüm yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz gerekir.  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Şirketlerin Yükümlülükleri;

 • Veri Sorumluları Sicili ’ne kayıt olma ve güncel tutma

 • Kişisel veri işleme envanteri hazırlama ve güncel tutma

 • İlgili kişileri aydınlatma ve aydınlatma metinlerinde gerekli güncellemeleri yapma

 • Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin idari ve teknik tedbirleri alma

 • Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlama

 • Kişisel verileri yasal süreler kadar saklama ve periyodik olarak imha etme

 • Şirketinize yöneltilen başvuruları yanıtlama

 • Açık rıza alma ve açık rıza metinlerinde gerekli güncellemeleri yapma 

Yükümlülüklere uymama halinde karşılaşabileceğiniz idari para cezaları ise;

 • Aydınlatma yükümlülüğüne aykırılık: 9.013 TL – 180.264 TL 

 • Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüğe aykırılık: 27.040 TL – 1.802.641 TL

 • VERBİS'e kayıt yükümlülüğüne aykırılık: 36.053 TL – 1.802.641 TL

 • Kurul tarafından verilen kararları yerine getirme yükümlülüğüne aykırılık: 45.066 TL – 1.802.641 TL

Şirketiniz için KVKK uyum süreci ve sonrasında biz neler yapabiliriz;

 • Şirketinizin Üst Düzey Yöneticilerine Geniş Kapsamlı KVKK Eğitimi Verilmesi

 • Kişisel Veriye Temas Eden Yönetici ve Çalışanlarınıza Farkındalık Eğitimlerinin Verilmesi

 • Eğitimlerin Belgelendirilmesi

 • VERBİS Kaydınızın Yapılması ve Güncel Tutulması

 • Kişisel Veri Envanteri Hazırlanması ve Güncel Tutulması

 • Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası Hazırlanması

 • Aydınlatma Metinlerinin, Açık Rıza Metinlerinin ve İhtiyaç Duyulan Diğer Formların Hazırlanması

 • Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası Hazırlanması

 • Gerekli Düzenlemelerin Yapılması ve Hukuki Görüş Bildirilmesi

 • GAP Analizi Yapılarak Şirketinizin Teknik Anlamda Risk Durumun Belirlenmesi

 • Penetrasyon-Sızma Testleri

 • Veri Sorumluluğu Görev ve Tanımlarının Oluşturulması

 • Şirketinizin Mevcut Doküman ve Sözleşme Formatlarının İncelenmesi ile Gerekli KVKK Maddelerinin Eklenmesi

 • Müşteri, Tedarikçi ve Diğer Üçüncü Kişi Sözleşmelerinin KVKK Maddelerinin Düzenlenmesi

 • Periyodik Toplantılarınıza Katılım Sağlayarak Hukuki ve Teknik Açıdan Durum Değerlendirmesi Yapılması

 • İmha Edilecek Verilerin Tespiti

 • Şirketin KVKK Mevzuatı ve Uygulamalarındaki Değişiklikler Hakkında Bilgilendirilmesi ve Gerekli Güncellemelerin Belirlenerek Aksiyon Oluşturulması

 • Günlük İşleyiş ve Operasyonlarınızla İlgili Sorularınızın Cevaplandırılması

Deneyimli hukukçu ve teknik kadromuz ile KVKK kapsamında tüm bu yükümlülüklerinizi yerine getirebilmeniz için sizlere yardımcı olmaktan ve şirketinizin KVKK uyum sürecine katkıda bulunmaktan mutluluk duyarız.

69 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

댓글


댓글 작성이 차단되었습니다.
bottom of page